9,900,000.00 7,500,000.00

Combo tháng 6 cho Hệ thống báo cháy bao gồm:

  • Bộ  Trung Tâm HTH18.V1.1
  • Đầu Báo Khói Quang Điện HTSD03
  • Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Cảnh Báo Cháy 12 Tháng
  • Bảo Hiểm Trọn Gói Hộ Gia Đình.