8,800,000.00

Bộ sản phẩm thiết bị quản lý truyền tin nhanh báo cháy:

  • Module office HT-BUV1.1
  • Sim truyền tin không dây
  • Dịch vụ quản lý, giám sát ( 12 tháng)
  • 12 tháng bảo hành sản phẩm và dịch vụ