1,600,000.00 1,500,000.00

Đầu báo khói HTSD03  giúp phát hiện sớm và nhanh chóng khi có hiện tượng cháy trong phạm vi hoạt động, truyền tính hiện về trung tâm xử lý để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Bộ sensor khói quang điện HTSD03 (Smoke Detector)

  1.  Thiết bị sensor khói quang điện HTSD03.
  2. 1 Pin 6F22 9V.
  3. Bảo hành 12 tháng với thiết sensor và pin.