2,650,000.00 2,330,000.00

Công nghệ mới phân tích tín hiệu nâng cao được ứng dụng trong Smoke Detector Sensor HTSD02 có công nghệ phân tích tín hiệu nhanh nhất, rất tinh vi chưa từng đạt được trước đây.