16,400,000.00 7,500,000.00

Bộ sản phẩm gồm:

  • Cảm biến khói + nhiệt
  • Bộ xử lý trung tâm
  • Thuê bao Viettel 12 tháng cho 3 sim
  • 1 năm bảo hiểm cháy nổ cho gia đình

 

Hết hàng